Sabtu, 06 September 2008

HIKMAH

"Barangsiapa yang menjadikan dunia ini sebagai terminal akhir cita-citanya, niscaya Allah akan menceraiberaikan urusannya, menjadikan kepapaan menghantui dirinya, dan ia hanya mendapatkan harta duniawi seperti yang telah ditetapkan (Allah) baginya; dan barangsiapa yang menjadikan akhirat sebagai puncak cita-citanya (terminal utama perjalanannya), maka Allah akan memudahkan segala urusannya, serta menciptakan kepuasan dalam hatinya, sementara dunia datang tunduk kepadanya." (HR Ibnu Majah)


"Syaqiq ibn Ibrahim ditanya, "Bagaimana dapat mengetahui sayakah orang yang saleh. Apakah sebab orang berkata, 'Saya orang saleh?". Syaqiq menjawab, "Tunjukkan rahasiamu pada orang saleh, bila mereka ridha kamu termasuk golongan mereka. Tawarkan dunia pada nuranimu. Jika kau menolaknya, itulah salah satu tanda. Hadapkan maut pada dirimu. Bila kau berani menerima, kaulah orang saleh itu. Bila ketiganya ada pada dirimu mintalah pada Tuhan selalu jauhkan riya' dari amalmu supaya tak dirusak dan lebur jadi debu." (Hikmah dari Langit, Yusuf Mansur. Penerbit Pena)


Tidak ada komentar: